• قیمت: 4.350.000
  • مدت: 7 شب و 8 روز
  • تاریخ برگزاری: 1396-10-27

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
SANDPIPER
4,350,000 4,590,000 4,300,000 4,100,000
FLAMINGO KUL
4,540,000 4,850,000 4,400,000 4,150,000
QUALITY
4,630,000 5,100,000 4,550,000 4,250,000
sunway putra
4,800,000 5,380,000 4,700,000 4,350,000
DORSETT KL
4,940,000 5,590,000 4,800,000 4,450,000