• قیمت: 460,000
  • مدت: 2 شب و 3 روز
  • تاریخ برگزاری: 1396-03-17
  • حمل و نقل: هوایی
  • خدمات تور: خدمات ویژه براساس پکیچ
  • نرخ تورها با نرخ مصوب پرواز رفت و برگشت شیراز محاسبه شده است
  • در صورت رزرو تور یا هتل و پرواز مورد نظر با کانتر شیراز چک شود.
  • نرخ گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری  150 هزار تومان به تورها اضافه می شود.

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت سه تخته قیمت چهار تخته قیمت پنج تخته توضیحات
حافظ شیراز
460,000 450,000 480,000
آریانا شیراز
460,000 430,000 430,000
لطفعلی شیراز
460,000 420,000 420,000
کریم خان شیراز
510,000 480,000 N/A
آریو برزن شیراز
580,000 560,000 N/A
رویال شیراز
570,000 550,000 650,000
الیزه شیراز
590,000 630,000 560,000
ستارگان شیراز
640,000 650,000 630,000
هتل زندیه شیراز
680,000 660,000 660,000
هتل بزرگ شیراز
680,000 630,000 580,000
هتل پارس شیراز
660,000 610,000 N/A
هتل چمران شیراز
750,000 700,000 800,000