• قیمت: 799,000
  • مدت: 2 شب و 3 روز
  • تاریخ اولین برگزاری: 1396-05-25
  • تاریخ آخرین برگزاری: 1396-06-24

   تور شهر گنبد های فیروزه ای 

 

  

 

  برنامه های سفر

روز اول :

ساعت 6 صبح حرکت به سوی اصفهان ، رسیدن به اصفهان در حدود ساعت 13 ، اقامت در هتل ، گشت سی و سه پل خواجو

روز دوم :

دیدار از اثر ثبت شده جهانی میدان نقش جها ، مسجد لطف الله ، عالی قاپو ، مسجد امام و بازار 

روز سوم :

دیدار از اثر ثبت شده جهانی مسجد جامع اصفهان ، آتشگاه ، منارجنبان ، برگشت به سوی تهران و رسیدن تا حدود ساعت 9 شب

 

                              اقامت در هتل های 4 ستاره اصفهان