اب انبار شش بادگیر در  شهر یزد ساخته شده است که قدمت این اب انبار به 180 سال پیش در زمان قاجار بر میگرددکه این اب انبار یکی از معروفترین 75 اب انبارهای شهر یزد است.

راه پله های ای ن ابگیر از دو قسمت سرباز و سرپوشیده درست شده است و 55 پله دارد.

در قسمت جنوبی آب انبار  ورودی آب انبار قرار گرفته است و بین پله های بیست و پنج و بیست و شش آن، از بالا یک هشتی با سنگ فرش آجری قرار دارد و طاق آب انبار بعداز هشتی شروع می شود. شیر آن نیز در قسمت ورودی شمالی اب انبار قرار داده شده  است.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: