از آثار قدیمی و تاریخی شهر ایذه در استان خوزستان میتوان به پل شالو اشاره کرد که قدمتی چند هزارساله دارد

پل قدیم شالو از دو ستون بلند و مستحکم و دو طناب ضخیم و محکم تشکیل شده است  که قدیم این پل چوبی بوده است و تلفیقی از چوب و طناب بوده است بعدها با استفاده از کابل دو سر پل را به هم وصل کردند و چیزی شبیه به اتاقک افراد و دامها را جا به جا می‌کرد.

به دلیل اینکه در خاک بختیاری رودخانه های بسیاری روان است ، پل های زیادی نیز بر روی این رودخانه ها بنا شده است تا موجب سهولت در رفت و آمد مردم شود.