کوه سبلان هم مثل کوه دماوند و تفتان آتشفشانی است، ولی از آنجا كه در زمان فوران مواد مذاب از چند نقطه خارج شده ‌اند، كوه به صورت یك مخروط كامل نیست.

سبلان در وسط مثلثی فرضی قرار دارد؛ مثلثی كه از اتصال 3 شهر اردبیل در شرق، مشكین ‌شهر در شمال غرب و سراب در جنوب غربی به وجود می ‌آید.

این بزرگی جثه تاثیر زیادی در آب و هوای منطقه شمال شرق ایران دارد.

سرمای شدیدی که در  اردبیل، سراب و مشكین شهر و جریان دائمی چند رودخانه پر آب از تاثیرات این كوه بزرگ میباشد. یخ دریاچه ‌ای كه در بالای مخروط آتشفشان اصلی سبلان قرار دارد، در ماه ‌های مرداد تا اوایل شهریور ذوب می شود و مرتفع ‌ترین دریاچه آتشفشانی جهان را تشكیل می‌ دهد.

اطراف كوه سبلان، چشمه‌ های آبگرم سرعین، قطور سویی و شاه‌ بیل، جهان گردان را به سوی خود می ‌كشد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: