رودخانه ارس یکی از مهمترین و پرآب ترین رودخانه های مرزی ایران با کشورهای همسایه است.

رودخانه ارس از کوه های مین گول داغ (هزار برکه) ترکیه سرچشمه میگیردودر نهایت به خزر میریزد.

رودخانه ارس تا محلی به نام بهرام تپه مرز مشترک 3 کشور اییران-آذربایجان و ارمنستان است.

سواحل رود مرزی ارس یکی از بهترین تفرجگاههای ساحلی بشمار می آید.

رودخانه ارس در منابع و اصطلاحات یونانیان و اروپائیان، آراکس ( ARAX ) و ارکساس و آراکسس ( ARAKSS ) بوده و از قدیم اِراسک و آراسک نامیده شده. در منابع عربى الّرس و در فارسى ارس و اَرس و در ترکى آراز و آراس و اَراز و اَرَز نام گرفته است.

 رود ارس از مهمترین رودهای ایران است که علاوه بر جذابیت ویژه گردشگری و تأثیرات مثبت اکوسیستمی، قابلیت مهمی از نظر ماهی‌های قابل صید دارد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: