غذای یخنی

یکی از غذاهای خاص و ساده استان فارس میباشد.

که از گوشت بره ،روغن ،پیازو نمک درست میشود ابتدا پیازها را باگوشت سرخ کرده و به ان ادویه اضافه میکنیم و بعد اینکه کاملا سرخ شدند به ان اب اضافه نموده و میگذاریم کاملا پخته شوند.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: