آبشار پيرسقا قره آغاج در جنوب شرق تبريز  و در ناحیه کوهستانی این شهرستان واقع شده است  .

پیرسققا را در منطقه به نامچشمه اسرار آمیز “پیر” نیز می شناسند  . مردمان ترک “پیر” را به جایی می گویند که مشخصه بی نظیر طبیعی بوده و به آن اعتقاد معنویدارندو از آن انتظار شفا و برآوردن خواسته خود را دراند برای زیارت به چنین مکانهاییمیروند  و قربانی می کردند و … به عبارتی “پیر” همان “اوجاق” می باشد، منتها “پیر” را برای عجایب طبیعی و مکانی بکار می برند.

چشمه پیر در طی شبانه روز 4بار با قدرت شش لیتر از آن خارج میشود که و بعد از 1 ساعت قطع میشود.

 چشمه  بر روی رودخانه  دره پیر واقع شده است.

دو طرف آبشار را صخره های مرتفع و بلند   با ارتفاع چند صد متر احاطه کرده و یک پدیده  طبیعی بسیا جالب وچشم نوازی   ساخته است بخصوص در فصل بهار ( اردیبهشت وخرداد )  که رودخانه پر آب می شود ریزش آب از ارتفاع و پخش شدن  آن به حالت پودر در مابین کوهها پدیده دیدنی منحصر به فرد  را ايجاد ميكند.

 

 

 

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: