در حاشیه رود ارس در جلفا روستایی به نام منجن آباد قرار دارد که در آن محل یک  چشمه با آبی زلال وجود دارد که که آب چشمه از کوه مرتفع میامکی سرچشمه میگیرد که آب چشمه به صورت آبشار به سمت دره سراآزی میشود که در گذشته در این محل آسیابی وجود داشت که از این آبشار کار میکرد اما در حال حضر این آسیاب خراب شده و نام آن محل به آسیاب خرابه معروف شد.

تمام سطوح دیواره ی آبشار پوشیده از خزه و گیاهان آبزی است و مناظر دل انگیزی را پدید آورده است.

 

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: