آبشار شاه لرا در کوهی واقع شده است که نام آن شاه لورا میباشد و از رشته کوه های زاگرس مرکزی است .

این آبشار یکی از تفرجگاهای  سنگنوردان و کوهنوردان است.

آبشار شاهلرا در زمستان کاملا یخ میبندد و قندیل هایی با ارتفاع نزدیک به 70 متر درست میشود.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: