کلیسای مریم مقدس یکی از قدیمی ترین و دومین کلیسای قدیمی کلیساهای شهر اصفهان است که توسط تاجر آودیک باباکیان در سال 1613 میلادی در زمان صفویان ساخته شده است.شکل ظاهری این کلیسا از 3 گنبد کوچک ساخته شده است ،گنبدی که در وسط قرار دارد کمی بزرگتر از دو گنبد دیگر است.

دیوارهای خارجی با کاهگل و دیواره های داخلی با گچ پوشیده شده است .

بالای ورودی کلیسا 2 کتیبه ساخته اند که به زبان ارمنی میباشد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: