باغ ارم شیراز

یکی از زیباترین باغ های ایران در استان فارس ، در شهر تاریخی شیرازبانام  باغ ارم شیراز میباشد، که در تاریخ اینگونه روایت شده پسر فرمانروای عربستان  این باغ و عمارت بخاطر رقابت با بهشت  فرمان ساخت آن را داده است . نمای این عمارت از طلا ،یاقوت و زبرجد ساخته شده است  بعضی ها معتقند  معنای لفظی ارم یا آرم با آرامیان مرتبط و شهر دمشق همان شهر ارم است .بعد از اینکه این عمارت و باغ در خاک فرو رفت ،باغ خها و گلستان های زیادی را ارم نامیدند از جمله باغ ارم شیراز را که در دوره باغ ارم شیراز دوره سلجوقیان وه بدستور اتابک قراچه ساخته شده است که دارای سه طبقه میباشد ، طبقه زیرین این عمارت مکانی برای استراحت در فصل تابستان است . گلستانی از گلهای رز و بلندرین درخت سروناز که بلندی ان  ۳۵ متر میباشد در این باغ بچشم میخورد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: