یکی از بزرگترین یخچال هایی که در شهر کرمان واقع شده است و از خشت و گل میباشد یخچال مویدی است آب این یخچال از قناتی به همین نام تامین میشود به همین علت نام یخچال را هم مویدی نهادند که قدمت این یخچال به دوره صفوی برمیگردد.

یخچال مویدی از عناصری مثل استخر،چاله یخ و حصار و مخزن تشکیل شده است.

مخزن این یخچال دایره ایی است و ارتفاع آن به 12 متر نزدیک است.

درپیرامونه  اين يخدان، چند باغچه قرار دارد  كه در فصل زمستان آنها را پر از آب مي كردند و پس از آن كه يخ مي بست يخها را داخل يخدان ميریختند و پس از چند روز توده اي قطور از يخ حاصل مي شد كه تا فصل تابستان باقي مي ماند.

بعضي كه ذوقي هم داشتند، دانه هاي ياقوتي رنگ انار را روي يخهاي پاك مي ريختند و در تابستان يخ زيبا و دلفريبي زينت بخش سفره ثروتمندان بود.

و در گذشته مردم در زیر سایه های این یخچال فالوده درست کرده و میخوردند و یک تفرجگاهی برای اهالی منطقه بوده است.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: