در استان کرمان یخدان تاریخی که با خشت گل ساخته شده است و نشان دهنده معماری قدیمی کویر نشینان میباشد با نام یخدان زریسف در منطقه ایی به همین نام ساخته شده است؛ این یخدان  مربوط به زمان قاجار است.

یخدان زریسف شامل مخزن ، چاله یخ حصار ، استخر ، ، و مهم تر از همه اینکه پلان مخزن دایره ای شکل است که گنبدی از نوع پستو بر روی آن احداث کرده اند.

مهم ترین قسمت چال یخدان است که به صورت گنبدی ساخته اند و دیوار آن گلی کلفت است تا گرما به آن وارد نشود؛تونلی که برای وارد شدن به یخدان است طولانی است به دلیل اینکه گرما به سرعت وارد آن نشود.

این یخدان ها معمولا در کنار قنات ها ساخته شده بودند و جوی هایی در کنار این یخدان ها قرار داشته است  که با قرار گرفتن آب در این جوی ها و سرمای زیر صفر شبانه کویر باعث یخ زدن آب می شده است و این یخها را تکه تکه ؛جمع آوری می کردند و داخل چاله یخ می ریختند تا در تابستان از آن استفاده کنند.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: