یکی دیگر از جاذبه های شهر کرمان گنبد مشتاقیه یا سه گنبد میباشد که بنایی با ارزش از دوره قاجار میباشد و تا امروزه پا برجا مانده است.و دلیل نامگذاری آن به گنبد مشتاقیه اگرچه این مکان در ابتدا مزار میرزا حسین خان جد اعلای سادات معروف به میر حسینی بوده است اما شهرت آن بیشتر به خاطر دفن مشتاق علیشاه از صوفیان نامی قرن سیزدهم هجری قمری میباشد که در سال ۱۲۰۶ هجری قمری به دلیل عقایدش او را سنگسار شده است.

گنبد مشتاقیه به سه گنبد (دو گنبد کاشیکاری و یک گنبد ساده) هم شهرت دارد. اینجا مقبره سه تن از بزرگان کرمان است «مشتاق علیشاه»، «کوثر علیشاه» و «شیخ اسماعیل» که هر سه از بزرگان علم و معرفت بوده اند.

دو گنبد این بنا دارای کاشی کاری و یکی از گنبدها نیز آجری میباشد که از همان زمان قاجاریه که آن را احداث کرده اند به همین شکل بوده است. مقبره مشتاق علیشاه در قسمت شمالی بنا قرار گرفته  است که تزئینات داخلی آن بسیار جالب توجه است و رو به حیاطی ساخته شده که حوض زیبا و درختان پرشمار آن گویی برای آرامش آنها که در این مکان دفن شده اند در برابر آن همه هیاهوی پر سر و صداترین منطقه شهر کرمان به یادگار مانده اند.

در زیر گنبد منبری نیز باقی مانده که در نوع خود بسیار جالب توجه و نفیس است. کاشیکاری های سقف دو گنبد مشتاقیه گویا در قرن اخیر ساخته شده اند اما کاشیکاری و تزئینات داخلی آن که از آثار ارزنده هنری نیز محسوب می شود مربوط به همان دوره قاجاریه است.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: