گنبد علویان

گنبد علویان در استان همدان و درنزدیکی امام زاده عبدالله قرار گرفته است .

این گنبد متعلق به اواخر دوره سلجوقیان که توسط خانواده علویان  که به شکل گنبدی مکعب با ارتفاع 5/11 متر بنا شده است .

درون آن قابی مستطیل شکل قرار داردو در بالای  ورودی و درون قاب شکل های با گچبری‌های گل و بوته‌های بچم میخورد .  

  کتیبه ای با نوشته های از  آیات  قرآن زبان  کوفی را میتوانید مشاهده  کنید.