گنبد جبیله که به گنبد گبری هم شناخته میشود گفته شده است که در دوره های قبل از اسلام ساخته شده و در دوره سلجوقی تکمیل شده است و به گفته های دیگر اینکه در دوره ساسانی ساخته شده است یا از معماری آن الهام گرفته شده است.

برای ساخت این گنبد بجای استفاده از آب از شیر شتر استفاده شده است که دلیل استحکام این بنا را همین امر میدانند.

این گنبد 8 ضلعی تماما از سنگ است و عرض پی آن نیز در پایه به 3 متر می‌رسد. در 8 طرف گنبد جبلیه، 8 در به عرض 2متر قرار دارد که امروزه تنها یکی از آنها باز است.

سقف گنبد از آجر ساخته شده است و داخل آن ظاهرا دارای تزیینات گچبری بوده است که قسمت بالای آن ریخته و قسمت پایین بنا اگر تزییناتی هم داشته است ولی  از بین رفته است. مصالح به کار رفته در دیوارها سنگ لاشه با ملات گچ از بیرون و آهک از داخل است.

گنبد جبلیه در سال ‪ ۱۳۱۶ توسط وزارت فرهنگ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در سال ‪۱۳۸۳ پس از مرمت به گنجینه جبلیه (کتیبه‌های تاریخی) تبدیل شده است

در این آثار کتیبه ایی وجود دارد که یکی از قدیمی‌ترین کتیبه‌های موجود در این گنجینه میباشد که مربوط به بنای یادبود یک مسجد در ارتفاعات شمال شهر رابر آبادی آبدر اشکان (اشکون) واقع در شهرستان بافت است. این کتیبه روی قطعه سنگی طبیعی و به خط کوفی حک شده است. کوچکترین سنگ قبر کشف شده در استان کرمان نیز در این گنجینه نگهداری می‌شود.

حاشیه کتیبه که شروع آن از قسمت پایین گوشه سمت راست است شامل آیه ‪ و بخشی از آیه‪ . هجدهم و نوزدهم سوره مبارک آل عمران میباشد

در پایان کتیبه در قسمت سمت چپ نام متوفی و سال وفات در یک کادر محرابی شکل قرار گرفته است.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: