گلیم نوعی دست بافت از جنس نخ خامه پشمی یا پنبه ای است پود گلیم از رنگهای شیمیایی یا گیاهی استفاده میشود. همه نقوش گلیم ها نقوشه ذهنی است و مانند بافت فرش احتیاجی به نقشه ندارد.

.یکی از تولیدات استان فارس گلیم میباشد که توسط زنان ایل قشقایی انجام میشود .همه نقوش گلیم ها نقوشه ذهنی است و مانند بافت فرش احتیاجی به نقشه ندارد.

از مهمترین شهرهای استان فارس که نقش مهمی در تولیدات گلیم دارند میتوان ممسنی ،داراب و فیروزابادرا نام برد .

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: