در شهر خوانسار منطقه حفاظت شده گلستان قرار گرفته است که پوشش گیاهی فوق العاده ای را دارد که میتوان به لاله های واژگون که مهم ترین گیاه این منطقه است اشاره کرد این گل را با نام های گل سر به زیر ایرانی و اشک مریم و گل اشک هم معروف است ؛ این گل به صورت طبیعی در این دشت رشد میکند و از پیازه آن به عنوان دارو و درمان رماتیسم و دردهای مفصلی و پاک کننده دستگاه کبدی استفاده میشود ؛ در این دشت گیاهان دیگری هم رشد میکند مثل گز علفی و ریواس و قارچ و تره و پیاز کوهی و آویشنو دیگر گیاهان دارویی دیگر

به دلیل رویش گل های لاله واژگون بهترین فصل بازدید از این دشت و کوه فصل بهار و ماه اردی بهشت میباشد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: