گردشگاه آتشکده

این گردشگاه در استان فارس و در منطقه خرمن کوه شیراز واقع شده است .در این گردشگاه چشمه و تالابی وجود دارد که در آن ماهی پرورش میدهند .اتشکده مربوط به دوره ساسانی است که در 20کیلومتری فسا در دل اثار تاریخی ساسانیان واقع شده است. در کنار این اتشکده شهر ساسانی وجو دارد که دروازه ورودی این بنا از سنگ سلمان میباشد نام دیگر این اتشکده قربانگاه بوده علت نام گزاری ان به خاطر برکه ای کوچک وجود داشته که در لهجه محلی به ان قمپ میگفتند .سنگی دراین اتشکده بنا شده که نشانگر دوره ساسانی و ایین های مذهبی زرتشتیان میباشد .

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: