کوه کرکس   در غرب شهرستان نطنز در شمال اصفهان قرار گرفته  است.

بهترین زمان برای صعود به قله کرکس   اردیبهشت ماه است.

وضعیت قله در زمستان : صعود زمستانی کرکس از مسیر جنوبی با خطر ریزش بهمن توأم است. یال های شمالی مطمئن تر و کم خطر تر هستند. آمادگی برای مقابله با خرابی ناگهانی هوا و سرمای بیش از حد مناطق نزدیک به کویر همچنین احاطه و شناخت نسبت به مسیر صعود از جمله عوامل موفقیت در صعود زمستانی به این قله به شمار می روند.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: