در شهرستان ایذه و لردگان منطقه کوهستانی مونگشت یا منگشت وجود دارد.

که پوشش گیاهی این منطقه غالب درخت بلوط و بقیه درختان -زالزالک -بادام و ارژن و گیاهان مرتعی آن خرگوشک -خار شتر و شقایقو..

زیستگاه جانورانی چون -گرگ کفتار -خرس -پلنگو…..

بهترین زمتن بازدید این منطقه بهار و پاییز است و چند مسیر صعود دارد:

1- روستای آبخوگان و تنگه ای به همین نام که مسیر آن از محلی به نام چشمه آب هرمو ( هرمو نوعی گلابی وحشی است) می‌گذرد.

2- مسیر آب رزگهی که از سمت راست مسیر تنگ آب خوگان منشعب می‌شود.

3-مسیر کهشور و اوچندار  که از از بالای تنگ برف کشان عبور می‌کند.

4- مسیر چهار ده که نسبت به سه مسیر بالا در پشت کوه قرار دارد و برای رفتن به روستای چهارده باید از از جاده ایذه به چهارمحال پس از گذشت حدود 35 کیلومتر از یک راه شوسه در سمت راست جاده به آن رسید.

 

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: