در شهرستان ایذه و لردگان منطقه کوهستانی مونگشت یا منگشت وجود دارد.

که پوشش گیاهی این منطقه غالب درخت بلوط و بقیه درختان -زالزالک -بادام و ارژن و گیاهان مرتعی آن خرگوشک -خار شتر و شقایقو..

زیستگاه جانورانی چون -گرگ کفتار -خرس -پلنگو…..

بهترین زمتن بازدید این منطقه بهار و پاییز است و چند مسیر صعود دارد:

1- روستای آبخوگان و تنگه ای به همین نام که مسیر آن از محلی به نام چشمه آب هرمو ( هرمو نوعی گلابی وحشی است) می‌گذرد.

2- مسیر آب رزگهی که از سمت راست مسیر تنگ آب خوگان منشعب می‌شود.

3-مسیر کهشور و اوچندار  که از از بالای تنگ برف کشان عبور می‌کند.

4- مسیر چهار ده که نسبت به سه مسیر بالا در پشت کوه قرار دارد و برای رفتن به روستای چهارده باید از از جاده ایذه به چهارمحال پس از گذشت حدود 35 کیلومتر از یک راه شوسه در سمت راست جاده به آن رسید.