در 43 کیلومتری جنوب شرقی کرمان و در جنوب شهر جوپار ،کوه جوپار قرار دارد.در این منطقه تابستان هم برف رو ی کوه دیده میشود.

منطقه جوپار   آب و هوایی تقریبا معتدل دارد و در قسمت های مرتفع دارای زمستان های سرد و برفگیر می باشد. این منطقه   رشته کوه مرتفع جوپار با ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر در مرکز منطقه، و مناطق دشتی در جنوب غربی و غرب منطقه می باشد و هم چنین با دارا بودن پوشش جنگلی و مرتعی انبوه یکی از بهترین مناطق بکر و مستعد استان کرمان بحساب می آید. ارتفاعات بلند و صخره ای منطقه، زیستگاه مناسبی برای کل و بز وحشی و سایر حیوانات ارتفاع زی میباشد و ارتفاعات کمتر و همچنین مناطق دشتی و تپه ماهورها، زیستگاه بسیار مستعدی برای قوچ و میش، آهو و سایر حیوانات می باشد.

منطقه حفاظت شده کوه جوپار از چشمه نیو، چشمه بهارستان، چشمه خنگستون، چشمه برنجی، چشمه حسین آباد، چشمه بیدو، چشمه زارچو، چشمه ترجگون، چشمه بیدستون، چشمه سه شاخ، آب جاری ارتفاعات سه شاخ، قنات قلندری و قنات محمدآباد. از چشم اندازهای داخل منطقه می توان دهنه بیدستان در ارتفاعات کوه جوپار را نام برد که درخت بید فراوانی در داخل دهنه مشاهده میشود.

این منطقه یکی از مناطق ییلاقی شهرستان کرمان بشمار میرود؛ پوشش گیاهی منطقه از نوع بوته ای (گیاهان یکساله)، درختچه ای و درختی قرار دارد. بطور متوسط پوشش جنگلی و گیاهی منطقه بین ۳۵ تا ۵۰ درصد تخمین زده می شود. گیاهان یکساله و داروئی نظیر آلاله، آویشن، تنگس، درمنه و گیاهان درختچه ای و درختی نظیر افدرا (هوم)، کهکم، پسته وحشی (بنه)، قیچ،  تربیت، ارچن، بید، بادام وحشی می باشند.

گونه های گیاهی منطقه حفاظت شده کوه جوپار میتوان به  بادام کوهی، افدرا، کهکم، تنگس، پسته وحشی، درمنه، تربیت، قیچ، آلاله، بومادران،  آویشن، سیاه، کلپوره، زیره گون اشاره کرد.

گونه های شاخص جانوری منطقه کوه جوپار به دلیل داشتن منطقه کوهستانی از تنوع گیاهی زیادی برخوردار است،که میتوان به بز و کل ، آهو ، شغال ،روباه و… اشاره کرد.

پرندگانی که میتوان در این منطقه اشاره کرد تیهو ،انواع کوکرسارگپه و عقاب طلایی و …

خوشبختانه خشکسالی های چند ساله اخیر تاثیر چندانی بر پوشش گیاهی و منابع آبی منطقه نداشته است و چندین آب جاری از داخل منطقه نظیر آب جاری گود، تیگران، آقایی، نرمگان و … عبور می کند و تنها عامل تهدید کننده منطقه سلاحهای غیرمجاز و حضور تعدادی از شکارچیان سودجو در منطقه می باشد.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: