وقتی از اردبیل به سمت تبریز حرکت میکنیم در نزدیكی سراب این رشته كوه زیبا در جنوب خود‌نمایی می ‌كند و در بیشتر ایام سال پوشیده از برف و دامنه ‌هایش پر از گل است.

به جز این سه ‌كوه، منطقه آذربایجان و اردبیل كوه‌ های دیگری نیز دارد مثل كوه زیبای آق‌داغ (كوه سفید) در جنوب خلخال، كوه كیامكی ‌داغ در شمال و نزدیك رود ارس، كوه ساری داش در غرب ارومیه و در مرز تركیه كه دره معروف بند در ابتدای این كوه مرتفع قرار دارد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: