در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهر راین که در استان کرمان قرار دارد آتشفشانی با همین نام قرار گرفته  است.

 که محققان در ابتدا این دهانه ها را محل برخورد سنگهای آسمانی می دانستند اما بعد از تحقیقات بیشتر، آنها را دهانه های آتشفشانی تشخیص دادند که بین 5000 تا 10000 سال قبل فعال بوده اند.

دهانه آتشفشان بیضی و گرد دیده میشودکه قطر آن 1200 متر و ارتفاع 300 متر میرسد. درحوالی  اين دهانه‌ها روانه‌هايى به چشم مى خورند که نبود آثار فرسايشى چشمگير، نشانه جوان بودن آن‌هاست.

كراترها بطور عمده دايره اي و بندرت بيضي شكل هستند كه در اكثر آنها سولفات سديم و يا كلرور سديم وجود دارد كه متاسفانه با بهره برداري غير اصولي بسياري از دهانه ها تخريب شده است .کراترها در سنگهای آتشفشانی لگلومرای اولیگومیوسن ،ائوسن و آبرفتهای کواترنر تشکیل شده‌اند.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: