کوشک احمد شاهی

این عمارت دو طبقه در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره سلطنت پهلوی اول در باغ نیاوران با مساحتی بر 800 متر نبا گردیده و معماری آن مربوط به همین دوره میباشد .

ورودي بنا در ضلع جنوبي قرار دارد که به وسيله چندين پله از کنار حوض بيضي شکل پوشيده از کاشي، به کوشک منتهي مي شود.

طبقه همکف دارای شش اتاق و دو راهرو و همچنین ویترین هایی ارز اشیاءتزئینی از جنس نقره و عاج وبرنز و فسیل گیاهان و جانوران به نمایش گذاشته شده است.

طبقه دوم دارای یک سالن مرکزی و ایوان سرتاسری چهرطرفه که نقش شیرو خورشید بر روی ضلع شمالی ایوان گچبری شده است ودارای  26ستون مدور و 6ستون مقطع مربع قطور با نمای اجری بچشم میخورد.

در اواخر دهه بیست که کاخ صاحبقرانیه برای برگزاری مراسم ازدواج محمدرضا ـ ولیعهد پهلوی اول ـ و فوزیه آماده شد. کوشک نیز جهت استقرار کوتاه مدت آنان در نظر گرفته شد.