در محدوده استان آذربایجان شرقی  در ساحل رود ارس در غرب شهر مرزی جلف کلیسای چوپان قرار گرفته است؛طبق گفته های ساکنان این مکان محت عبادت چوپانان ارمنی روستا بوده است .

کلیسا چوپان از بیرون نمایی مربعی دارد و از داخل شبیه صلیب میماند. ورودی اصلی در قسمت غربی بنا قرار داشته و محراب آن در سمت شرق بنا میباشد. این کلیسا دارای گنبد کوچکی با پلان دایره شکل میباشدکه بر روی آن چهار نورگیر در چهار جهت تعبیه شده است.

مصالحی که در ساخت این کلیسا بکار رفته است سنگ و ملاط میباشد که دیواره های داخلی آن با گچ پوشیده شده است.در کلیسا چوپان هیچگونه حجاری بکار نرفته است.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: