کلیسای سنندج

تاریخچه :

این کلسیا در استان کردستان و در یکی از محله های قدیمی شهر سنندج توسط حاکم آن زمان بنام اردلان ساخته شده است .

این کلیسا برای مردم ارامنه ای که تبعید شده بودنند  بنا شده  و متعلق به دولت عثمانی در اواخر دولت صفویه میباشد .معاری خاص این کلیسا بیشتر به سبک معماری اصفهان و سبک بومی که دارای طاق های بلند و ستونهای آجری  است .گل دسته های آن با کاشی کاری و گره چینی و نقش گل لوتوس و ترنج  تزئین شده را بخوبی مشاهده کنید .از دیگر جاذبه های این کلیسا آب نما  باشکوه و قناتی که تا به امروز فعال بوده ، بچشم میخورد.