کلیسای آنجلی

کلیسای آنجلی جزوه آثار ملی ایران میباشد که در استان همدان قرار گرفته است ، این کلیسا به شکل مستطیل میباشد و متعلق به دوران قاجاریه است .

این کلیسای آنجلی را شخصی به نام رابي اسحاق بنا کرد است . این بنا دارای سقفی شیروانی که بر روی دو ستون چوبی قرار گرفته است و مراسمات مذهبی درایام خاص در قسمت شمالی این کلیسا برگزار میشود .