کاروانسرای وکیل در سمت چپ بازار وکیل در دو طبقه ساخته شده است . این کاروانسرا جمعاً ۱۲۰ حجره دارد که ۸۱ باب در طبقه اول و ۳۹ باب در طبقه بالا واقع شده است . برای تزئین‌ سر در ورودی‌ این‌ بنا از کاشی‌کاری‌ و گچبری با معماری بی نظیری ‌استفاده شده‌ است‌. این بنا سه سر در بزرگ دارد یکی از این سر درها به سمت بازار است که میخواستند این بنای تاریخی را تبدبیل به یک هتل سنتی کنند.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: