باغ چهل ستون یا موزه باغ چهلستون نمونه ایی از باغ های سلطنتی دوره صفوی است.

باغ چهل ستون از اولین بناهای تاریخی که در آن تزیین وسیع نقاشی های بزرگ, و ستون های چوبی با سرستون های مقرنس و آیینه کاری به کار برده است.

از ویژگی های این بنا ایوان اصلی و چشمگیر کاخ با ستون های متعدد که زیبایی خاصی به این کاخ داده است.

وجه تسمیه کاخ چهل ستون براین است که در ایوان اصلی بیست ستون استوار است و چون این بیست ستون انعکاس بر استخر زیبای عمارت دارد بر این اساس به آن کاخ چهل ستون گویند.

البته عدد 40 در زبان فارسی نشان از زیادی و کثرت است.

قسمت های دیدنی کاخ چهل ستون  :

تالار آیینه

شیرهای سنگی چهرگوشه حوض مرکزی

تالار 18 ستون

تزیینات عالی طلا کاری و نقاشی های سالن پادشاهی

تصویری از شاه عباس اول  با تاج مخصوص

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: