در خوزستان شهر رامهرمز چشمه های زیادی وجود دارد که از آنه قیر به صورت طبیعی خارج میشوداین چشمه ها از ترکیب طلای سیاه و نفت میباشد بعد بیرون آمدن از زمین وارد رودخانه زرد رامهرمز میشوندکه این امر موجب پید آمدن رنگین کمان زیبایی در رودخانه میشود.

نزدیک به همین  کوره‌هایی وجود دارد که از دوره‌های بسیار قدیم به جا مانده‌اند و کاملاً سالم هستند. این کوره‌ها مخصوص تفکیک قیر از آب و املاح بود.

و یک نکته بسیار جالب این که در این چشمه ها با وجود نفت و قیر ماهی سیاه کوچولو زندگی میکند که به عقیده ساکنان این منطقه مایع سیاه رنگ خون اژدهایی است که در نبرد با اسفندیار رویین تن کشته شده است.

لوح‌هایی که درتخت‌جمشید به دست آمده نشان  می‌دهد هخامنشیان از این چشمه‌های قیر ظروف خود را می‌ساختند.

کشف این ظروف ساخته شده از قیر در تپه چغامیش دزفول مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح نشان می‌دهد که قیر در بعضی از بناهای تاریخی عیلامی نیز کاربرد داشته است.