در بین شهر مهریز و یزد منظره ایی زیبا توسط چشمه یا دریاچه غربال بیز قرار گرفته است؛و از مناطق زیبای کوهستانی مهریز است آب چشمه از کوه جاری میشود و دیدی نام گذاری آن به دلیل نام منطقه ایی است که در آجا قرار گرفته است.

این چشمه یکی از دوچشمه مهم یزد است کهخ اطراف آن با پوشش گیاهی درمنه پوشیده شده است.

یک جذابیت دیگر که این چشمه دارد وقتی از دل کوه بیرون میریزد ماهی هایی هم داخل آب هستند که کور میباشند و به دلیل اینکه نور خورشید به آنها نمیتابد رنگی سفید دارند.

بیشترین میزان آب دهی چشمه غربال بیز ۱۲۷۰ لیتر در ثانیه است که در فصل بهار بیشتر هم میشود.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: