دریاچه سراب

از جاذبه های شهرستان قروه که در استان کردستان قرار دارد میتوان سراب کوثر، مناطق تاریخی ، مناظر طبیعی ، منطقه حفاظت شده بدر و پریشان  و از لحظ  اقتصاد کشاورزی و معدن را  نام برد .آثار تاریخی این منطقه بعنوان آثار ملی ثبت شده است .

دریاچه سراب قروه از چشمه های زیادی سرچشمه میگیرد و نام دیگر آن تک اغاج که به معنای تک درخت است ، میباشد . در این منطقه پلی قرار دارد که با گذشتن از پل به یک جزیره ای بسیار کوچک که از دل این دریاچه بیرون امده ، میرسیم .

دریاچه سراب قروه محل مناسبی برای گردشگرانی که علاقه به قایقرانی دارند  ، میباشد .

چشمه سراب وينسار

این چشمه در روستای وینسار و در استان کردستان واقع شده است .این چشمه بدلیل آب گوارا هم قابل آشامیدن است و هم قابل استفاده برای کشاورزی است .

از ویژگی های این چشمه سنگ چین هایی در اطراف آن وجود دارد که قدمت آنها به سه قرن پیش میرسد .چشمه سراب وینسار برای مردم روستا  مقدس بود زیرا در روزگارانان قدیم مردم در کنار این چشمه در خرداد ماه مراسمی برگزار می کردند بنام مراسم شکر گزاری و یا قربانی کردن برای سراب  ، در این مراسم گوسفندانی را قربانی می کردند و به جشن و شادی میپرداختند .

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: