در  شهرستان بهبهان واقع در اهواز چشمه آب معدنی گراب بهبهان قرار گرفته است  ونام  چشمه از دوکلمه گر و آب تشکیل شده وبه معنی آن آب درمان، کچلی است. بیمارانی که در گذشته دچار عارضه‌ی قارچهای پوستی یا به تعبیری کچلی می‌شدند به کمک استحمام در این آب درمان می‌شدند.

ترکیبات گوگردی آب چشمه  قابلیت جذب توسط پوست بدن را دارند. استحمام در آبهای گوگردی برای تحمل دردهای رماتیسمی وعفونتهای پوستی توصیه میشود.

چشمه آب معدنی گراب به لحاظ دسترسی از موقعیتی مناسب برخوردار است.