صوفیان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی می‌باشد که در بخش صوفیان شهرستان شبستر واقع شده‌است. این شهر مرکز بخش صوفیان می‌باشد 

بعد صوفیان که به سمت مرند حرکت میکنیم در کنار تپه در چند جای زمین آب گازدار  از زمین خارج میشود ودر دامنه تپه جریان پیدا میکند و یک حوضچه طبیعی بزرگی را میسازد.

آب این چشمه از نوع آب‌های معدنی هیپرکلروره و بیکربناته مخلوط و سولفاته کلسیک گازدار و آهن دار سرد است و آب آن بسیار شور است.

 

 

 

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: