لباس زنان استان کردستان

در این استان زنان از قدیم تا به امروز نوع پوشش خود راحفظ کرده اند، بدلیل آنکه معتقدند نوع پوششان جزوه فرهنگ و آداب و رسومشان محسوب میشود .لباسشان دارای رنگ های شاد میباشد .

لباس زنان کرد دارای : پیراهن پولکی  بلندی که تا روی پنجه پا می آید ،و روی آن نیمتنه یا سوخمه که با پارچه مخملی و یا پارچه زری دوخته شده است ،بر بالای سوخمه ، کوا قرار دارد که یک نوع پوششی است از بالا تا پایین پا کشیده میشود و روی آن یک سلته قرار دارد که نوعی نیم تنه است .

لباس مردان استان کردستان

مردان استان کردستان لباسشان دارای : چوخه، پانتول، ملکی، لفکه سورانی، شال، دستار، فرنجی، کله بال، پیچ و کولاو، پیچ، کلاش میباشد .

چوخه؛ نیم‌تنه‌ای از جنس پنبه‌ای یا پشمی میباشد .

پانتول؛ شلواری گشاد با “رانک‌”  که نوعی دم‌پای تنگ میباشد.

ملکی‌؛ نیم‌تنه‌ای بدون یقه میباشد  .

لفکه سورانی؛ پیراهنی با آستین  بلند و زبانه‌ای مثلث شکل میباشد .

دستار یا “کلاغه‌” که به آن “دشلمه‌”، “مندلی‌”، “رشتی‌”، و “سروین‌” نوعی سربند میباشد .

 کلاه فرنجی‌ یا “فره‌جی‌” که  از  جنس نمد میباشد .

کله بال‌؛  از جنس نمد  است مخصوص چوپانان است  .

پیچ و کولاو؛ کلاه محلی استان کردستان که به رنگ های سیاه وسفید و به دو صورت کلاه بلند و تخت بافته می‌شود.

کلاش؛  نوعی پاپوشی که به رنگ سفید میباشد .  

 

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: