پل طبیعت تهران

یکی از نمادهای تهران پل غیر خودروی زیبای طبیعیکه در خیبان عباس آباد تهران بنا شده است  .

طول این پل ۳۰۰ متر بوده وزن ان ۲۰۰۰ تن و در سه طبقه و در مسحات آن ۷۰۰۰ متر مربع احداث شده است   .طول طبقه اول ۱۴۵۰ متر ، طبقه دوم به طول ۲۸۷۰مترو طبقه سوم طول ان ۵۷۱ مترمربع میباشد که در این طبقه کافی شاپ ها و رستوران های مختلفی قراردارد، این پل از غرب به پارک آب وآتش و از شرق به بوستان طالاقانی ختم میشود و محل مناسبی برای پیاده روی میباشد.طراحی این پل زیبای جهانی خانم لیلا عراقیان میباشد .