طراحی و پایه ریزی آن در دوره تیموریان ریخته شده است و در وسط این پل فضایی برای اقامت موقت شاه صفوی و خانواده او که به نام بیگلر بیکی  شهرت دارد بنا شد که طاق آن با نقاشی زیبایی تزیین شده است.

این پل با این نام ها خوانده میشود پل شاهی ،پل بابا رکن الدین،پل حسن آباد و پل شیراز

پل شاهی گویند به دلیل اینکه در زمان حکومت شاه عباس این پل ساخته شده است.

بابارکن الدین گویند به دلیل اینکه بر سر راه تکیه بابارکن الدین عارف مشهور قرار داشته است.

پل حسن آباد هم گفته میشد به دلیل اینکه پای ریزی آن در زمان حسن بیک ترکمان ریخته شده است.

پل شیراز هم معروف بود چون اهالی شیراز از این پل عبور میکردند و در نهایت به پل خواجو معروف است چون در محله خواجو قرار دارد.

پل خواجو به دلیل معماری و تزئینات کاشیکاری آن ازبقیه ی پل های زاینده رود معروفتر  است. این پل که در دوران صفوی یکی از زیباترین پلهای جهان به شمار می‌رفت، بیشتر به منزله سد و بند بوده‌است.

در میان هریک از دو ضلع شرقی و غربی پل ساختمانی بنا شده که شامل چند اتاق مزین به نقاشی است. این ساختمان که (شاه نشین) نامیده می‌شود در آن دوره جایگاه بزرگان و امیرانی بوده که برای تماشای مسابقات شنا و قایقرانی بر روی دریاچه مصنوعی به این مکان فراخوانده می‌شدند.

نقشه گوگل

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: