بنای تاریخی پاسارگاد

یکی از جاذبه های استان فارس درشمال شهر شیراز، بنای تاریخی پاسارگاد با قدمتی 2500 ساله میباشدکه  در شمال شیراز و در دشت پاسارگاد و در مساحتی 7127هکتار قرارگرفته است . در این مکان آرامگاه کوروش کبیرکه یکی از مهم ترین پادشاهان دوران هخامنشی بوده ،    قرادارد نام دیگر این مکان مادر سلیمان میباشد .

از  جاذبه های این مکان تاریخی :

آرامگاه کوروش بزرگ ، باغ پادشاهی پاسارگاد  که در ان جشن های 2500ساله برگزار میشد ، مسجد پاسارگاد ، پل ، کاخ اختصاصی ، آب نماهای باغ شاهی ، ساختارهای دفاعی تل تخت،محوطه مقدس ، کاخ بارعام ، دوکوشک ، آرامگاه کمبوجیه ، کاروانسرای مظفری ، تنگه بلاغی میباشد. نمای معماری این مجموعه به سبک یونانی است.

بنای آرامگاه کوروش بزرگ دارای دو بخش معروف است :

اولین بخش دارای  سکویی 6 پله ای است که بشکل  مربع مستطیلی به طول 165متر مربع میباشد.

بخش دوم ، دارای چهار دیوار به ضخامت 1/5 میباشد و یک سقف شیبدار است . در این مکان یک انبار ارامگاه قراردارد و مسجدی بنام مسجد اتابک بنا شده است، در شیب سقف آرامگاه ،دو سوراخ عظیم وجود دارد که برای کاستن وزن سقف ایجاد شده اما  برخی این گونه تصور میکنند که اینسوراخ هادر واقع محل نگهداری جسم کوروش  کبیر و همسرش بوده است .

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: