در جنوب شرقی ایران در استان کرمان رودخانه ایی همیشگی به نام هلیل رود قرار گرفته است . . سد جیرفت و سد بافت بر رودخانه هلیل رود بسته شده اند . هلیل رود دارای چندین شاخه میباشد یکی از این شاخه ها از نزدیکی منطقه ییلاقی گوغر در شهرستان بافت سرچشمه می گیرد.شاخه‌هایی نیز از کوه شاه سرچشمه می‌گیرد اما اصلی ترین سرچشمه ی هلیل رود منطقه گوغر میباشد که پر بارش ترین منطقه در استان کرمان می باشد.

هلیل رود در انتهای مسیر به سد جیرفت وارد می شود و در نیمه ی مسیر خود به خشک رودی تبدیل می شود،تا مزارع جیرفت را آبیاری کند؛تا چندی پیش جریان دائمی هلیل رود با گذر از جیرفت و کهنوج وارد رودبار می شد و هامون جازموریان را سیراب می کرد.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: