نقش رستم  یکی از بینظیرترین آثار تاریخی ایران، که در استان فارس و در شهر شیراز قرار گرفته است .در دل کوه آرامگاه چهار پادشاه دوره هخامنشی به شکل صلیبی  قرار گرفته است . سه دوره باستانی برروی نقش رستم وجود دارد.کعبه زرتشتیان که به شکل مکعب مستطیل با معماری خاص روبروی نقش رستم بنا شده است .همچنین کتیبه هایی به زبان پارسی ، پهلوی پارتی و یونانی قرارداردکه بیانگر وقایع تاریخی میباشد.

 

rostam-1109-mm4

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: