میدان تاریخی نقش جهان اصفهان یا میدان شاه اصفهان در زمان صفویان که شاه عباس در آن زمان حکومت میکرد و شهر اصفهان پایتخت این حکومت قرارداشت  میدان تاریخی نقش جهان  طراحی و اجرا شد.  

میدان نقش جهان به دلیل معماری یکی از زیباترین میدان های جهان بشمار میاید ;این میدان به جهت وجود مسجد امام در جنوب میدان نقش جهان به نام میدان امام هم معروف است.

اطراف میدان نقش جهان آثار تاریخی و بنا های زیبایی ب نام های سردر قیصریه ،کاخ عالی قاپو،مسجد طف الله و مسجد جامع کبیر عباسی را احاطه کرده و چشم نواز است.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: