موزه فرش

موزه فرش در استان تهرانقرارداردکه شامل 135 تخته فرشهایی که از هنر دست شهرهای مختلف ایران مانند خراسان، اصفهان ،کاشان ،تبریز،کردستان رابنمایش گذاشته است .دراین موزه یک کتابخانه ساخته شده است که دارای 3500 جلد کتاب که هر کدام به زبانهای فرانسه،فارسی،انگلیسی و آلمانی و هچنین کتابهایی در زمینه فرهنگ و ادب و هنر و مذهب ایران در اختیار علاقه مندان هنر دوست قرارداده شده است .

 

نقشه گوگل

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: