موزه زنده سفال تبریز

بخش بیرونی یک خانه ی قاجاری است که مرمت شده است و توسط میراث فرهنگی و گردشگری تبدیل به موزه شده است

به دلیل اینکه خاک اولین مادهی در دسترس بشر بوده است نیازهای خودرا برطرف سازد و اینکه خود انسان از خاک است و به خاک باز میگردد بسیار مورد توجه است و اینکه افراد سفالگر تبریزی از این خانه قدیمی به عنوان موزه زنده سفال استفاده میکنند

و این موزه به بخش های زیر تقسیم شده است

1-     نمایشگاه دائمی سفال با خاک سفید توسط هنرمندان

 2- حوضخانه : محل برگزاری نمایشگاههای موقت از آاثار هنرمندان سفالگر به صورت انفرادی و گروهی و برگزاری جلسات نقد و بررسی و اجتماعات هنری و فرهنگی  

3- فروشگاه دائمی برای عرضه آثار هنرمندان سفالگر 

4- کلاسهای آموزشی : کلاس چرخکاری کلاس نقاشی روی سفال کلاس آشنایی با مراحل تولید سرامیک سنتی با خاک سفید آذربایجان

 5- ارائه مراحل مختلف کار سفالگری با خاک سفید به روش سنتی (بازدید با هماهنگی قبلی)  شامل: آماده سازی گل – چرخکاری و تراش بدنه – آماده سازی لعاب- خرد کردن شیشه – کار با آسیاب سنگی – آماده سازی رنگینه مس – پخت اول ، لعاب زنی – پخت دوم ، کوره چینی  

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: