در جنوب شرقی شهر کرمان و نزدیک مسجد بازار مقبره ایی به نام خواجه اتابک قرار دارد در دوران سلجوقی و در اواخر قرن ششم هجری مربوط است.خواجه محمد اتابک از مردان دوران سلجوقی بوده است.

از نظر معماری یک بنای هشت ضلعی میباشد داخل فضایی مربع شکل قرار گرفته است  و با گچبری تزیین شده است که سنگ محراب در ضلع غربی آن نصب شده و کتیبه هایی زیبا با خط کوفی روی آن دارد و تزیین تمام بنای مقبره خواجه اتابک  با کاشی های فیروزه ایی تزیین شده است.

نمای خارجی این بنا شبیه به  برج هشت ضلعی میباشد که از داخل 4 ضلعی است.هر ضلع آنرا نغولی مستطیل شکل با آرایشی از آجر تشکیل میدهد.روی این نغولها، سطوح صاف آجری پایه و حاشیه قبه را در بر میگیرد.

تزیینات آجری و گچبری و سنگهای مرمر نفیس و خطوط عالی کوفی آن بینهایت قابل توجه میباشد.

بیشترین تزیینات را در محراب این بقعه میتوان مشاهده کرد این تزیینات شامل نقوش هندسی و ریزه کاری و شیوه ستون بندی و سنگ تراشی خطوط محراب میباشد. این اثر تحت شماره ۲۵۳ به ثبت رسیده است.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل:

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: