مسقطی شیراز

شیراز را به مسقطی هایش میشناسند ، اگر شما به شیراز سفرکردید حتما از این شیرینی معروف شیراز خریداری کنید.

مسقطی شیراز طعم های مختلفی دارد از جمله : زعفرانی ،زرشکی ،پسته ای ،گل محمدی که خوشمزه ترین ان زرشکی میباشد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: