گنجعلی‌خان از سرداران سلحشور دربار صفویه بوده است که در  سال ۱۰۰۵ قمری به فرمان شاه عباس صفوی حاکم کرمان شد.

گنجعلی خان  مردی لایق و حاکمی دلیر و مدیر بود. دوران حکومت وی در کرمان از روشن‌ترین دوران تاریخی این دیار است.

در این دوره کرمان از ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خوبی برخوردار شده بود و این وضعیت از لیاقت و کفایت حاکم گنجعلی‌خان سرچشمه می‌گرفت. مجموعه گنجعلی‌خان  که در دوران حکومت او احداث و امروزه از جاذبه‌های تاریخی و دیدنی شهر کرمان بشمار میرود. مجموعه گنجعلی‌خان از جاذبه‌های مهم گردشگری شهر کرمان است و شامل میدان، مسجد، حمام، بازار، سرا و سایر ابنیه دیگری میباشد. که در این قسمت به معرفی مسجد گنجعلی خان میپردازیم:

تاریخ احداث مسجد 1007 هـ . ق میباشد. با دالانی طولانی که بدنه آن گچبری شده به فضای گنبدخانه می رسیم. در این فضا نیم طبقه ای برای خانم ها در ضلع شرقی برپا شده که بر ستون های گچبری شده استوار است. نقشه گنبدخانه مربع است که در پاکار تبدیل به هشت و در مرکز گنبد تبدیل به نورگیر 12 ضلعی شده است. تمام سطح داخلی گنبد با مقرنسکاری و تزیینات مرسوم دوره صفویه تزیین شده است. در این مسجد کوچک اثری از تمامی هنرهای ظریفه معماری مانند گچبری، خطاطی، حجاری، کشته بری، درودگری، کاشیکاری به چشم می خورد و به همین جهت می توان آن را موزه ای از هنرهای عصر صفویه دانست. نور داخلی مسجد از نورگیرهای جانبی و سقف تأمین می شود.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: