مسجد وکیل

این مسجد دراستان فارس و درغرب بازار شهر شیراز قراردارد .نام دیگر این مسجد ،مسجد سلطانی وکیل میباشد این مسجد مربوط به دوره کریم خان زند بوده است .

این بنا از لحاظ معماری اهمیت خاصی داردو دارای دو ایوان ، چهل و هشت ستون سنگی و دو شبستان میباشد که این شبستان پنج هزار متر مربع است طاق بلند مروارید در سمت شمال مسجد قرار گرفته است .

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: